Op 25 januari 2024 werd Dana Green benoemd tot lid van de raad van bestuur van SoFi Technologies, Inc. (?SoFi?) voor een termijn die ingaat op 25 januari 2024 en afloopt op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2024. Met de benoeming van mevrouw Green zal de raad van bestuur uit elf bestuurders bestaan. Mevrouw Green, 58 jaar, was vanaf 1991 32 jaar lang Senior Vice President en senior banktoezichthouder bij de Federal Reserve Bank of New York.

Van 2010 tot begin 2023 was mevrouw Green verantwoordelijk voor het toezicht (in periodes van 5 jaar) op systeemrelevante financiële instellingen met complexe risicoprofielen. Mevrouw Green hield ook toezicht op verschillende complexe instellingen in tijden van stress. Tot de belangrijke taken van mevrouw Green in een comité van Federal Reserve Bank Comités behoort het lidmaatschap van een subcomité van toezichthouders voor de Bank for International Settlement dat zich richt op het harmoniseren van grensoverschrijdende veiligheids- en gezondheidsbenaderingen voor opkomende risico's om de financiële stabiliteit te bevorderen.

Mevrouw Green heeft ook zitting gehad in het Risk Committee en het Liquidity Committee van het Federal Reserve System.