Solis Minerals Limited heeft een update aangekondigd over de start van de tweede boorinstallatie op het Estrela prospect in de Borborema provincie in Brazilië. Het boorprogramma: Het lopende eerste boorprogramma in Estrela omvat 3.600 m voor 23 diamantboringen en richt zich op vier uitstekende pegmatietlichamen met geïdentificeerd spodumeen in gesteentemonsters. De ontsluitende pegmatieten zijn in kaart gebracht over een strekkingsafstand van meer dan 1,2 km met oppervlakte-expressies die breedtes tot 30 m vertonen in ambachtelijke ontginningen. Boorgaten zijn ontworpen om de pegmatietlichamen op 60-120 m onder de oppervlakte te doorsnijden, met als doel aan te tonen dat de lichamen potentieel economisch levensvatbare hoeveelheden en kwaliteiten van mineralisatie kunnen bevatten. Solis verwacht dat dit eerste programma voor het einde van het jaar voltooid zal zijn nu de tweede installatie ter plaatse is. Geochemisch programma in noordelijk Borborema-gebied: Mountain GMT, een plaatselijk onderzoeksadviesbureau, is ingehuurd om een programma voor oppervlaktekartering en geochemische bodemmonsters uit te voeren. Het interessegebied omvat acht tenements die ongeveer 12.200 hectare onontgonnen grond beslaan in het noordelijke Borborema lithiumdistrict. Het plan is om 2.500 bodemmonsters te verzamelen over ongeveer 4.000 hectare die in het eerste kwartaal van 2024 voltooid moeten zijn.
voltooid te zijn in het eerste kwartaal van 2024.