Solis Minerals Ltd. kondigt aan dat het de vierde boring van de eerste fase van de boorcampagne in het Mostazal Koperproject van de onderneming in Chili ("Mostazal" of "het Project") voltooid heeft. Alle vier de boringen hebben nu met succes brede zones van kopersulfide-mineralisatie aan het licht gebracht, voor het grootste deel vanaf de oppervlakte, wat het potentieel voor het bestaan van een groot kopersysteem in Mostazal ondersteunt. De logging van de vierde diamantboring van het bedrijf (MODD004) is nu voltooid en daaruit blijkt dat de boring voornamelijk porfyrische amygdaloïde en andesitische vulkanische gesteenten heeft doorsneden, minder vulkanische breccia en aphanitische andesiet tot op de bodem van de boring.

Uit de logging van de boorkernen bleek een wijdverspreide sulfide-mineralisatie van sporen tot +1% sulfiden, waargenomen van het oppervlak tot op de bodem van het gat. De waargenomen sulfidenmineralen omvatten chalcopyriet, borniet, primaire chalcociet en mindere pyriet 1.