Solvay NV kondigde aan dat de aandeelhouders op hun Algemene Vergadering van 28 mei 2024 de uitbetaling van een brutodividend van ?2,43 per aandeel voor het jaar 2023 goedkeurden. Na aftrek van het interimdividend van ?1,62 bruto per aandeel, betaald op 17 januari 2024, bedraagt het saldo ?0,81 bruto per aandeel, betaalbaar vanaf 5 juni 2024. Notering ex-dividend is 3 juni 2024.

Registratiedatum is 4 juni 2024.