De Raad van Bestuur van SouthState Corporation heeft een driemaandelijks dividend in contanten op haar gewone aandelen vastgesteld van $0,52 per aandeel, betaalbaar op 16 februari 2024 aan aandeelhouders die op 9 februari 2024 in het aandelenregister zijn ingeschreven.