De Raad van Bestuur van SouthState Corporation heeft een driemaandelijks dividend in contanten op haar gewone aandelen vastgesteld van $0,52 per aandeel, betaalbaar op 17 november 2023 aan aandeelhouders die op 10 november 2023 in het aandelenregister zijn ingeschreven.