SP New Energy Corporation heeft op haar Algemene Vergadering, gehouden op 10 mei 2024, de benoeming goedgekeurd van de heer Lance Y. Gokongwei, de heer Ryan Jerome T. Chua en mevrouw Lydia B. Echauz als leden van de Raad van Commissarissen voor de termijn 2024-2025. Tijdens de Organisatievergadering die direct na de Jaarlijkse Vergadering van Aandeelhouders werd gehouden, heeft de Raad van Bestuur de volgende personen gekozen: Manuel V. Pangilinan Voorzitter/President/Chief Executive Officer, Leandro Antonio L. Leviste - Vice-Voorzitter, Dominador M. Camu, Jr. - Chief Operations Officer, Rochel Donato R. Gloria - Penningmeester/Chief Financial Officer, Jo Marianni P. Ocampo-Jalbuena - Corporate Secretary, Doris S. Te - Assistant Corporate Secretary, Amanda Roselle A. Bengson - Compliance Officer, Lydia B. Echauz - Lead Independent Director, Alicia G. Brion - Hoofd Controllership. Samenstelling bestuurscommissie:- Lydia B. Echauz (ID), Leandro Antonio L. Leviste, Benjamin I. Espiritu (ID), Pedro O. Roxas (ID), Ryan Jerome T. Chua.

naar Auditcommissie. Pedro O. Roxas (ID), Leandro Antonio L. Leviste, Benjamin I. Espiritu (ID), Ryan Jerome T. Chua, Lydia B. Echauz (ID) in de Commissie Corporate Governance. Benjamin I. Espiritu (ID), Leandro Antonio L. Leviste, Pedro O. Roxas (ID), Lydia B. Echauz (ID), Ryan Jerome T. Chua.

aan de Commissie Transacties met Gerelateerde Partijen.