Spring Real Estate Investment Trust (SEHK:1426) begint op 3 oktober 2023 met de inkoop van aandelen, onder het programma dat door de aandeelhouders is goedgekeurd tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 13 juni 2023. Volgens het mandaat is het bedrijf gemachtigd om tot 149.356.743 aandelen terug te kopen, wat 10% van het uitgegeven aandelenkapitaal vertegenwoordigt. De terugkopen zullen resulteren in een stijging van de intrinsieke waarde en/of de winst per eenheid.

Het terugkoopprogramma zal worden gefinancierd uit fondsen die wettelijk beschikbaar zijn voor het doel in overeenstemming met de Trustakte en de toepasselijke wet- en regelgeving van Hongkong. De ingekochte aandelen zullen automatisch worden ingetrokken. De bevoegdheid vervalt op de vroegste van de volgende jaarlijkse algemene vergadering, de datum waarop de volgende jaarlijkse algemene vergadering moet worden gehouden of de datum waarop de bevoegdheid in een algemene vergadering wordt gewijzigd of ingetrokken.

Op 13 juni 2023 heeft het bedrijf 1.493.567.431 aandelen uitstaan.