SSAB AB (publ) (OM:SSAB A) begint op 26 oktober 2023 met de inkoop van eigen aandelen, onder het programma dat door de aandeelhouders is goedgekeurd tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 18 april 2023. Volgens het mandaat is het bedrijf gemachtigd om eigen aandelen in te kopen, zodat het aandelenbezit van het bedrijf niet meer dan 10% van het geplaatste aandelenkapitaal bedraagt. De prijs die betaald moet worden voor de inkoop moet liggen tussen de hoogste aankoopprijs en de laagste verkoopprijs die van tijd tot tijd geldt op Nasdaq Stockholm of Nasdaq Helsinki. De machtiging is geldig tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering van het bedrijf in 2024.

Op 25 oktober 2023 kondigde het bedrijf een aandeleninkoopprogramma aan. In het kader van het programma zal het bedrijf maximaal 102.983.532 aandelen terugkopen voor een bedrag van SEK 2.500 miljoen. Het bedrijf zal 30.418.327 Serie A aandelen terugkopen voor SEK 625 miljoen en 72.565.205 Serie B aandelen voor SEK 1.875 miljoen. Het plan gaat in op 26 oktober 2023 en is geldig tot 11 maart 2024. Op 25 oktober 2023 had het bedrijf 1.029.835.326 uitgegeven aandelen, waarvan 304.183.270 Serie A-aandelen en 725.652.056 Serie B-aandelen.