SSAB AB (publ) en Sandvik Mining and Rock Solutions hebben een intentieverklaring ondertekend om fossielvrij staal veilig te stellen voor gebruik bij de productie van Sandvik laders en trucks. SSAB streeft ernaar om in 2026 op commerciële schaal fossielvrij staal op de markt te brengen en de intentieverklaring verzekert Sandvik van de benodigde volumes binnen de productiecapaciteit van SSAB. Als fossielvrije partner van SSAB kan Sandvik ook vroegtijdige fossielvrije proefleveringen aanvragen van bijvoorbeeld een prototype frame, laadbak of vrachtwagenkist voor gebruik in een demo of conceptproduct.

SSAB leverde het eerste staal van waterstofgereduceerd ijzer in 2021. De staalproducent werkt samen met ijzerertsproducent LKAB en energiebedrijf Vattenfall in het kader van het HYBRIT-initiatief om een waardeketen voor fossielvrije ijzer- en staalproductie te ontwikkelen, waarbij cokeskolen die traditioneel nodig zijn voor de staalproductie op basis van ijzererts, worden vervangen door fossielvrije elektriciteit en waterstof. Door dit proces wordt de uitstoot van kooldioxide bij de staalproductie vrijwel geëlimineerd.

Het Science Based Targets initiatief (SBTi) heeft onlangs Sandviks nieuwe doelstellingen voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) gevalideerd als zijnde in lijn met de nieuwste klimaatwetenschap en consistent met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs. Sandvik heeft zich gecommitteerd aan het bereiken van netto nul broeikasgasemissies in 2050 en het verminderen van de absolute scope 1 en 2 broeikasgasemissies met 50% in 2030.