De raad van bestuur van SSAB AB (publ) heeft een dividend voorgesteld van SEK 5,00 (SEK 8,70) per aandeel.