SSAB en Vattenfall hebben een intentieverklaring ondertekend met betrekking tot de levering van fossielvrij staal geproduceerd met de HYBRIT-technologie. SSAB zal, gebruikmakend van inputmateriaal van de HYBRIT-proeffabriek in Lulea, fossielvrij staal leveren aan Vattenfall voor gebruik in haar activiteiten. In aanvulling op het reeds bestaande HYBRIT-initiatief uit 2016, starten Vattenfall en SSAB nog een diepgaande samenwerking om de staalindustrie om te vormen naar fossielvrij staal, het gebruik van fossielvrij staal te promoten en producten te produceren met een radicaal verminderde koolstofvoetafdruk.

Vattenfall heeft staal met een hoge sterkte nodig voor verschillende onderdelen, en SSAB kan dit leveren. Volgens het plan krijgt Vattenfall volgend jaar al toegang tot fossielvrij staal van SSAB, met sponsijzer van de HYBRIT-proeffabriek. Het volume van het geleverde staal zal toenemen zodra de productie is opgeschaald.

Vattenfall is van plan om volgend jaar te beginnen met de ontwikkeling van pilots met potentiële toepassingen, waaronder hoogspanningsmasten, waterkrachtdammen, netstations, verankeringsstructuren voor windenergie op het land en delen van funderingen voor windenergie op zee. Vattenfall streeft er ook naar om met onderaannemers te werken die fossielvrij staal gebruiken, en zal daarbij eisen dat vanaf 2030 ten minste 10% van het staal dat Vattenfall jaarlijks inkoopt, fossielvrij is. Vattenfall en SSA B zullen ook samenwerken op het gebied van duurzaamheidsberekeningen en de levenscyclusanalysemethode (LCA) voor het berekenen van CO2-emissies om een volledige fossielvrije waardeketen te garanderen.