Starvest PLC - Londense investeerder in de exploratie van mineralen in een vroeg stadium - boekt over de zes maanden eindigend op 31 maart een winst voor belastingen van GBP154.460, vergeleken met een verlies van GBP2,4 miljoen het jaar daarvoor. Boekt een winst van GBP308.000 op mutaties in de reële waarde van financiële activa, vergeleken met een verlies van GBP2,2 miljoen het jaar daarvoor. Maakt geen verlies op de verkoop van financiële activa, vergeleken met een verlies van GBP29.383 een jaar eerder. Zegt dat de waarde van de portefeuille en de nettovermogenswaarde tijdens de periode respectievelijk 5% en 3% zijn gestegen. Het disagio ten opzichte van de nettovermogenswaarde is 31% op 31 maart, vergeleken met een disagio van 29% op 30 september. Vooruitkijkend verwacht het fonds dat de natuurlijke hulpbronnensector zal profiteren van grootschalige infrastructuur- en klimaatgerichte projecten in de "voorhoede van de overheidsbestedingsplannen en investeringen van de particuliere sector".

Huidige aandelenkoers: 6,10 pence

12-maands verandering: 42% lager

Door Xindi Wei, verslaggever bij Alliance News

Reacties en vragen naar newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.