Starvest plc heeft de resultaten voor het halfjaar eindigend op 31 maart 2023 gerapporteerd. Voor het halfjaar rapporteerde het bedrijf een nettowinst van GBP 0,15446 miljoen, vergeleken met een nettoverlies van GBP 1,76 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg GBP 0,0026 vergeleken met een gewoon verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van GBP 0,0304 een jaar geleden.

De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg GBP 0,0026 vergeleken met een verwaterd verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van GBP 0,0304 een jaar geleden.