Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

● Het bedrijf heeft een aantrekkelijke fundamentele positie vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief.

● Volgens Refinitiv is de ESG-score van het bedrijf goed in vergelijking met zijn sector.


Sterke punten

● De onderneming profiteert van een zeer solide financiële positie gezien haar nettokaspositie en marges.

● Het bedrijf heeft zeer aantrekkelijke veelvouden.

● Het bedrijf is een van de laagst gewaardeerde bedrijven. De verhouding "ondernemingswaarde op omzet" is 0.27 voor het boekjaar 2024.

● Op basis van de koers van het bedrijf in verhouding tot zijn boekhoudkundige nettowaarde kan het aandeel als relatief goedkoop worden beoordeeld.

● Gezien de positieve kasstromen die de activiteiten van het bedrijf genereren, is het waarderingsniveau van het bedrijf een troef.

● Het bedrijf behoort tot de rendementsbedrijven met een relatief hoog verwacht dividend.

● Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.

● In de afgelopen vier maanden is de gemiddelde richtkoers van de analisten aanzienlijk naar boven bijgesteld.

● Het bedrijf maakt doorgaans cijfers bekent die beter doen dan de analistenconsensus, met percentages die over het algemeen positief verrassen.


Zwakke punten

● De groep is een van de bedrijven met de zwakste groeivooruitzichten volgens de taxaties van analisten.

● Het groeipotentieel voor de winst per aandeel (WPA) in de komende jaren lijkt beperkt volgens de huidige analistenramingen.

● De omzetverwachtingen zijn onlangs naar beneden bijgesteld voor het lopende en volgende boekjaar.

● Het oordeel van de analisten die zich met het dossier bezighouden, is de afgelopen vier maanden gemiddeld negatiever geworden.

● In de afgelopen twaalf maanden hebben analisten hun oordeel negatief bijgesteld.

● De richtkoersen van de analisten die deel uitmaken van de consensus verschillen aanzienlijk. Dit wijst op verschillende beoordelingen en/of moeilijkheden bij de waardering van het bedrijf.