Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

● In het algemeen en vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief presenteert het bedrijf een interessante fundamentele situatie.

● Het bedrijf heeft volgens Refinitiv een goede ESG-score in vergelijking met zijn sector.


Sterke punten

● De onderneming profiteert van een zeer solide financiële positie gezien haar nettokaspositie en marges.

● Het bedrijf heeft zeer aantrekkelijke veelvouden.

● Het bedrijf is een van de laagst gewaardeerde bedrijven. De verhouding "ondernemingswaarde op omzet" is 0.12 voor het boekjaar 2023.

● Op basis van de koers van het bedrijf in verhouding tot zijn boekhoudkundige nettowaarde kan het aandeel als relatief goedkoop worden beoordeeld.

● Gezien de positieve kasstromen die de activiteiten van het bedrijf genereren, is het waarderingsniveau van het bedrijf een troef.

● Het bedrijf behoort tot de rendementsbedrijven met een relatief hoog verwacht dividend.

● De omzetverwachtingen van het bedrijf zijn onlangs naar boven bijgesteld op basis van de consensus van analisten over dit onderwerp.

● In het afgelopen jaar hebben analisten die het aandeel volgen, hun verwachtingen ten aanzien van de winst per aandeel sterk naar boven bijgesteld.

● Het bedrijf profiteert van zeer sterke opwaartse herzieningen van de winst in de afgelopen 4 maanden. Deze zijn onlangs zelfs aanzienlijk naar boven aangepast.

● De analisten zijn positief over het aandeel. De gemiddelde consensus beveelt aan om het aandeel te kopen of te overwegen.

● Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.

● In de afgelopen vier maanden is de gemiddelde richtkoers van de analisten aanzienlijk naar boven bijgesteld.

● Historisch gezien heeft de groep beter dan verwachte cijfers gepubliceerd.


Zwakke punten

● Met een relatief lage verwachte groei behoort de groep niet tot de bedrijven met het grootste potentieel voor omzetgroei.

● Het groeipotentieel voor de winst per aandeel (WPA) in de komende jaren lijkt beperkt volgens de huidige analistenramingen.

● De richtkoersen van de analisten die deel uitmaken van de consensus verschillen aanzienlijk. Dit wijst op verschillende beoordelingen en/of moeilijkheden bij de waardering van het bedrijf.