De raad van bestuur van Sterling Group Holdings Limited heeft aangekondigd dat, met ingang van 8 juli 2022, de heer Choi Wai Hin benoemd is tot onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder en lid van elk van het auditcomité, het remuneratiecomité en het benoemingscomité van de Raad van Bestuur. De heer Choi, 42 jaar oud, behaalde in november 2002 een bachelor in accountancy aan de The Hong Kong Polytechnic University. Hij is lid van het Hong Kong Institute of Certified Public Accountants en heeft 20 jaar praktijkervaring op het gebied van boekhouding, budgettering en controle, kasbeheer, fondsenwerving, bedrijfsfinanciering, belastingplanning in de Volksrepubliek China, reorganisatie van groepen en reglementaire vereisten van de kapitaalmarkten in Hong Kong.

De heer Choi is sinds december 2019 de chief financial officer van Weiye Holdings Limited, waarvan de uitgegeven aandelen genoteerd zijn aan The Stock Exchange of Hong Kong Limited. Hij was ook de chief financial officer van Karrie International Holdings Limited, waarvan de geplaatste aandelen genoteerd zijn aan de Stock Exchange, van augustus 2014 tot december 2019. De heer Choi heeft op 8 juli 2022 een aanstellingsbrief met de Vennootschap gesloten voor een termijn van drie jaar.

Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap en de Regels voor de Notering van Effecten aan de Effectenbeurs, zal de heer Choi in functie blijven tot de volgende algemene vergadering van de Vennootschap en daarna verkiesbaar zijn voor herverkiezing, en daarna aftredend en herkiesbaar zijn op jaarlijkse algemene vergaderingen van de Vennootschap.