Sterling Group Holdings Limited maakt bekend dat de heer Chan Kee Huen Michael ("de heer Chan") met ingang van de sluiting van de AVA is afgetreden als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder en niet langer lid is van zowel de benoemingscommissie als de remuneratiecommissie en voorzitter van de auditcommissie van de Vennootschap. De heer Chan heeft bevestigd dat hij geen onenigheid heeft met de Raad en er is geen kwestie met betrekking tot zijn aftreden die onder de aandacht van de Beurs of de Aandeelhouders moet worden gebracht. Onmiddellijk na de pensionering van de heer Chan met ingang van de sluiting van de AVA op 31 augustus 2022 is de heer Choi Wai Hin, een onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder, benoemd tot voorzitter van het auditcomité van de Vennootschap.