Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

● Het bedrijf heeft volgens Refinitiv een goede ESG-score in vergelijking met zijn sector.


Sterke punten

● De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.

● De marges van het bedrijf behoren tot de hoogste in de markt. De activiteit van het bedrijf is bijzonder winstgevend.

● De financiële situatie van het bedrijf lijkt uitstekend, waardoor het een aanzienlijke investeringscapaciteit heeft.

● Historisch gezien heeft de groep beter dan verwachte cijfers gepubliceerd.


Zwakke punten

● De vooruitzichten voor de winstgroei van het bedrijf ontbreekt het aan dynamiek en zijn een zwak punt.

● De ondernemingswaardering is bijzonder hoog dankzij de kasstromen die door haar activiteiten worden gegenereerd.

● Het bedrijf betaalt weinig of geen dividend en heeft dus weinig of geen rendement.

● In de afgelopen vier maanden is het gemiddelde koersdoel van de analisten aanzienlijk neerwaarts bijgesteld.

● De richtkoersen van de analisten die deel uitmaken van de consensus verschillen aanzienlijk. Dit wijst op verschillende beoordelingen en/of moeilijkheden bij de waardering van het bedrijf.