STORE Capital Corporation heeft aangekondigd dat Sherry L. Rexroad, uitvoerend vice-president, penningmeester en assistent-secretaris van het bedrijf, met ingang van 9 december 2022 terugtreedt als functionaris van het bedrijf. Het is de bedoeling dat mevrouw Rexroad bij de onderneming blijft tot de afronding van de eerder aangekondigde fusie die wordt overwogen in die bepaalde overeenkomst en dat plan van fusie, gedateerd 15 september 2022, door en tussen de onderneming, Ivory Parent, LLC, een Delaware vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en Ivory REIT, LLC, een Delaware vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Aan het einde van haar dienstverband zal mevrouw Rexroad betalingen en andere voordelen ontvangen in overeenstemming met en onderworpen aan de voorwaarden van haar arbeidsovereenkomst.