Strike Energy Limited heeft een update gegeven over haar activiteiten op de vergunning EP506 - Eneabba Deep, die voor 100% eigendom is en geëxploiteerd wordt, als onderdeel van haar eerder aangekondigde Gas Acceleration Strategy. Strike heeft alle wettelijke goedkeuringen ontvangen die nodig zijn om te beginnen met de 128 km 2D seismiek voor de Eneabba Deep campagne. Terrex Seismic is gemobiliseerd en Strike verwacht dat de opnames in de komende 7-10 dagen zullen beginnen en 3 weken zullen duren.

Strike zal waarschijnlijk een verwerkt volume van de seismiek ontvangen binnen ongeveer 6 weken na de verwerving en na interpretatie kan Strike een putlocatie identificeren voor exploratieboringen als onderdeel van haar 'herladen van kansen' na de succesvolle West- en Zuid-Erregulla en Walyering boorcampagnes. Gezien de nabijheid van de Ocean Hill gasvondst in 100% eigendom en afhankelijk van succesvolle exploratieboringen, biedt Eneabba Deep een kans om te worden opgenomen in een regionale ontwikkeling of om de onmiddellijk aangrenzende industriële vraag te voeden waar Iluka momenteel een raffinaderij voor zeldzame aardmetalen bouwt.