Sumitomo Forestry Co. Ltd. heeft de winstverwachting voor het halfjaar eindigend op 30 september 2016 en het boekjaar eindigend op 31 maart 2017 herzien. Voor de zes maanden eindigend op 30 september 2016 verwacht het bedrijf nu een netto-omzet van JPY 513.500 miljoen, een bedrijfsresultaat van JPY 16.500 miljoen, een recurrent inkomen van JPY 18.000 miljoen, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 10.500 miljoen en een netto-inkomen per aandeel van JPY 59.28 tegenover een netto-omzet van 529.500 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 13.000 miljoen JPY, een recurrent resultaat van 14.000 miljoen JPY, een winst toerekenbaar aan de eigenaars van het moederbedrijf van 7.500 miljoen JPY en een nettoresultaat per aandeel van 42,34 JPY, zoals eerder verwacht. Redenen voor de herzieningen van de prognoses: voor de periode van zes maanden die eindigde op 30 september 2016, verwacht het bedrijf dat de netto-omzet waarschijnlijk lager zal uitvallen dan de prognose van 29 juli 2016, voornamelijk als gevolg van een daling van de verkoopprijzen voor geïmporteerde producten in de Timber & Building Materials Business en een daling van de in yen uitgedrukte omzet in de Overseas Business, die beide een weerspiegeling zijn van de waardestijging van de yen ten opzichte van andere belangrijke valuta's sinds het begin van het fiscale jaar. Wat de winst betreft, verwacht het bedrijf dat de operationele en recurrente inkomsten en de winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij de prognose van 29 juli 2016 zullen overtreffen, vooral dankzij een verbetering van de winstmarges in de MDF-productie in de Overseas Business en de goede prestaties in de Amerikaanse Housing Business. Voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2017 verwacht het bedrijf nu een netto-omzet van 1.110.000 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 46.000 miljoen JPY, een recurrent inkomen van 48.000 miljoen JPY, een winst toerekenbaar aan de eigenaars van de moedermaatschappij van 27.000 miljoen JPY en een nettoresultaat per aandeel van 152.000 JPY.43 tegenover een netto-omzet van 1.150.000 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 46.000 miljoen JPY, een recurrent inkomen van 48.000 miljoen JPY, een winst toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij van 27.000 miljoen JPY en een nettoresultaat per aandeel van 152,43 JPY, zoals eerder verwacht. Redenen voor de herzieningen van de prognoses: In het volledige boekjaar 2017 zal de netto-omzet volgens het bedrijf waarschijnlijk trager evolueren dan eerder voorspeld, deels als gevolg van de negatieve impact op de winst van de appreciatie van de yen en omdat het bedrijf niet langer een last-minute vraag verwacht in de Housing Business als gevolg van het verdere uitstel door de regering van een verhoging van de verbruiksbelasting.