Sumitomo Forestry Co. Ltd. rapporteerde geconsolideerde winstresultaten voor de negen maanden eindigend op 31 december 2017. Voor de periode rapporteerde het bedrijf een netto-omzet van JPY 856.526 miljoen tegen JPY 771.827 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg 23.565 miljoen JPY, tegenover 22.742 miljoen JPY een jaar geleden. De recurrente inkomsten bedroegen JPY 27.586 miljoen tegenover JPY 26.034 miljoen een jaar geleden. De winst van het boekjaar, toe te rekenen aan de aandeelhouders van de moederonderneming, bedroeg JPY 14.106 miljoen of JPY 74,66 per verwaterd aandeel, tegenover JPY 15.479 miljoen of JPY 82,38 per verwaterd aandeel een jaar geleden. Voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2018 voorspelt het bedrijf een geconsolideerde netto-omzet van 1.220.000 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 49.500 miljoen JPY, een recurrent inkomen van 53.500 miljoen JPY en een jaarwinst toe te rekenen aan aandeelhouders van de moedermaatschappij van 30.000 miljoen JPY of 168,49 JPY per aandeel.