Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. kondigde een eindejaarsdividend aan van JPY 63,00 per aandeel voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2024, vergeleken met JPY 15,00 per aandeel een jaar geleden. Geplande begindatum van de dividendbetaling is 27 juni 2024.

Voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2025 verwacht het bedrijf een dividend uit te keren van JPY 50,00 per aandeel, vergeleken met JPY 63,00 per aandeel een jaar geleden.