Summit Ascent Holdings Limited heeft een niet-gecontroleerde geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het jaar eindigend op 31 december 2022. Voor de periode wordt een ommekeer verwacht in de financiële resultaten van de groep van een verlies van ongeveer 273,8 miljoen HKD voor het jaar 2021 naar een winst van ongeveer 30,9 miljoen HKD voor het jaar 2022. De verwachte verbetering van de resultaten is voornamelijk toe te schrijven aan (1) een stijging van de inkomsten met ongeveer HKD 106,8 miljoen (of een stijging met 40%) voor het jaar 2022 in vergelijking met het jaar 2021; en (2) er werd een bijzonder waardeverminderingsverlies van ongeveer HKD 136,9 miljoen geboekt op onroerend goed, bedrijfsmiddelen en uitrusting voor het jaar 2021, terwijl er geen dergelijk bijzonder waardeverminderingsverlies werd geboekt voor het jaar 2022.