De raad van bestuur van Summit Ascent Holdings Limited heeft aangekondigd dat, met ingang van 29 maart 2023: De heer Li Chak Hung, een onafhankelijke niet-uitvoerend bestuurder, is benoemd tot lid van elk van de Bezoldigingscommissie en de Benoemingscommissie van de Vennootschap; en de heer Lau Yau Cheung, een onafhankelijke niet-uitvoerend bestuurder, is benoemd tot lid van de Corporate Governance Commissie van de Vennootschap.