Swedbank AB (publ) maakt bekend dat Bengt-Erik Lindgren zich niet herkiesbaar heeft gesteld voor de Raad van Bestuur.