Swedbank AB (publ) heeft de resultaten gerapporteerd voor het gehele jaar dat eindigde op 31 december 2023. Voor het hele jaar rapporteerde het bedrijf een nettowinst van SEK 34.128 miljoen, vergeleken met SEK 21.365 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg SEK 30,35 vergeleken met SEK 19,03 een jaar geleden.

De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg SEK 30,27 vergeleken met SEK 18,98 een jaar geleden.