De Raad van Bestuur van Swire Pacific Limited heeft aangekondigd dat de heer LEE Chien zal aftreden als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de onderneming overeenkomstig artikel 93 van de statuten van de onderneming met ingang van de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering van de onderneming in 2023, die wordt gehouden op 11 mei 2023, en zich niet herkiesbaar zal stellen. De heer Lee trad op 1 januari 1993 toe tot de Raad als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder, en tijdens zijn ambtstermijn was hij ook lid van de Auditcommissie (sinds de oprichting in oktober 1998), lid van de Remuneratiecommissie (sinds de oprichting in november 2003 en voorzitter van de commissie sinds april 2012) en lid van de Benoemingscommissie (sinds de oprichting in maart 2022). De heer Lee heeft bevestigd dat hij geen onenigheid heeft met de Raad en dat hij zich niet bewust is van enige aangelegenheid met betrekking tot zijn pensionering die onder de aandacht van de aandeelhouders van de Vennootschap moet worden gebracht.