JS&SHK, Swire Pacific en Swire Properties zijn op 14 augustus 2014 de Tenancy Framework Agreement aangegaan om bestaande en toekomstige huurovereenkomsten tussen leden van de JS&SHK Group, leden van de Swire Pacific Group en leden van de Swire Properties Group te regelen. Krachtens de Raamovereenkomst Huurcontracten zullen leden van de JS&SHK Group, leden van de Swire Pacific Group en leden van de Swire Properties Group van tijd tot tijd huurcontracten afsluiten tegen normale commerciële voorwaarden op basis van de geldende markthuren. De raamovereenkomst voor huur wordt op 1 oktober 2024 verlengd voor de drie jaar vanaf 1 januari 2025 en eindigt op 31 december 2027. Volgens de voorwaarden wordt de Huurovereenkomst daarna automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes van drie jaar, tenzij een van de partijen de andere partij een opzegtermijn van ten minste drie maanden geeft die afloopt op 31 december. Redenen voor en voordelen van de Transacties: Swire Pacific en Swire Properties zijn de Tenancy Framework Agreement met JS&SHK aangegaan om een consistent kader te bieden voor individuele huurovereenkomsten tussen de JS&SHK Group, de Swire Pacific Group en de Swire Properties Group en zijn van mening dat een dergelijke consistentie gunstig zal zijn voor Swire Pacific en Swire Properties. JS&SHK is een belangrijke aandeelhouder van Swire Pacific en is daarom een verbonden persoon van Swire Pacific onder de Listing Rules. JS&SHK en Swire Pacific zijn belangrijke aandeelhouders van Swire Properties en zijn daarom
daarom verbonden personen van Swire Properties onder de Listing Rules.