Swire Properties Limited heeft aangekondigd dat de heer Richard Lawrence SELL is benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder van de onderneming met ingang van 17 oktober 2023. De heer Sell, 47 jaar oud, is sinds juli 2023 Chief Executive Officer van Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited en directeur van Hong Kong Aero Engine Services Limited ("HAESL"). Hij wordt ook benoemd tot directeur van John Swire & Sons (H.K.) Limited.

Hij was de Chief Executive Officer van HAESL van juli 2021 tot juni 2023. De heer Sell trad in 1999 in dienst bij de John Swire & Sons Limited ("Swire") groep en heeft verschillende managementfuncties bekleed bij verschillende bedrijven van de Swire groep in Hongkong, Singapore, India en Europa. Hij behaalde een Bachelor of Arts in Frans en Italiaans aan de Universiteit van Leeds.

In overeenstemming met de statuten van de Vennootschap zal de heer Sell aanblijven als bestuurder tot de jaarlijkse algemene vergadering die in mei 2024 wordt gehouden (en verkiesbaar is). Daarna zal hij aftreden op de derde algemene vergadering na zijn verkiezing en zal hij herkiesbaar zijn. De heer Sell heeft een benoemingsbrief, die een dienstverleningscontract vormt, met de Vennootschap gesloten voor een termijn die afloopt op de datum van de jaarlijkse algemene vergadering waarop hij aftreedt, en die bij elke verkiezing of (al naargelang het geval) herverkiezing voor een termijn van drie jaar zal worden verlengd.