De Raad van Bestuur van Swire Properties Limited heeft aangekondigd dat de heer WANG Jinlong zal aftreden als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de onderneming overeenkomstig artikel 93 van de statuten van de onderneming met ingang van de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering van de onderneming in 2023, die zal worden gehouden op 9 mei 2023, en zich niet herkiesbaar zal stellen, aangezien hij zijn werkverantwoordelijkheden vermindert om meer tijd aan zijn gezin te besteden.