Syncona Ltd - een bedrijf in de gezondheidszorg dat zich richt op de ontwikkeling van zijn life science portefeuille - stelt vast dat het nettoverlies van zijn portefeuillebedrijf Archilles Therapeutics PLC in het tweede kwartaal, dat eindigde op 30 juni, met 2,9% is gedaald tot USD16,8 miljoen, van USD17,3 miljoen op jaarbasis. De liquide middelen zijn "sterk" en bedroegen USD143,7 miljoen op 30 juni, een daling van 17% tegenover USD173,3 miljoen op 31 december. De uitgaven voor onderzoek & ontwikkeling stijgen tot USD13,8 miljoen, een daling van 6,8% tegenover USD14,8 miljoen op hetzelfde punt een jaar eerder. De algemene & administratieve kosten van Archilles Therapeutics bedroegen USD4,3 miljoen, een daling van 26% tegenover USD5,8 miljoen het jaar voordien, door een wijziging in de kostentoewijzing en lagere professionele honoraria.

"We kijken uit naar bijkomende klinische gegevens in het vierde kwartaal van dit jaar van onze klonale neoantigen-reactieve T celtherapie voor de behandeling van gevorderde niet-kleincellige longkanker en metastatisch kwaadaardig melanoom en zijn bemoedigd door de verbeterde productieprestaties van ons VELOS Process 2," zegt Achilles Therapeutics Chief Executive Officer Iraj Ali.

Huidige aandelenkoers: 0,7% hoger op 151,10 pence

12-maands verandering: 25% lager

Door Will Neill, verslaggever bij Alliance News

Reacties en vragen naar newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden