Syneos Health, Inc. kondigde onmiddellijk voor het Ingangstijdstip aan dat, in verband met de totstandkoming van de Fusie en in overeenstemming met de Fusieovereenkomst, elk lid van de raad van bestuur van het bedrijf (met uitzondering van Michelle Keefe) ontslag heeft genomen en niet langer deel uitmaakt van de raad van bestuur en alle commissies daarvan. Geen enkel lid van de raad van bestuur heeft ontslag genomen als gevolg van een meningsverschil met de Vennootschap over enige aangelegenheid met betrekking tot de activiteiten, het beleid of de praktijken van de Vennootschap. De leden van de raad van bestuur van het Bedrijf onmiddellijk voorafgaand aan het Ingangstijdstip waren John M. Dineen, Barbara W. Bodem, Bernadette Connaughton, Michelle Keefe, William E. Klitgaard, Kenneth F. Meyers, Matthew E. Monaghan, David Wilkes, M.D., en Alfonso G. Zulueta.

In verband met de voltooiing van de Fusie en overeenkomstig de voorwaarden van de Fusieovereenkomst, werden Colin Shannon, Michelle Keefe, Jim Momtazee, Justin Sabet-Peyman, Marc Steinberg, Chris Hsu, James Dimitri en Sumit Khatod met ingang van het Ingangstijdstip bestuurders van het Bedrijf.