BERLIJN (dpa-AFX) - Minister Klara Geywitz van Bouw hoopt dat de overeenkomst tussen de federale regering en de deelstaatregeringen voor snellere plannings- en goedkeuringsprocedures de woningbouw zal versnellen. Het pact met tal van maatregelen zal voor de nodige versnelling zorgen, verklaarde Geywitz dinsdag in Berlijn. Dit houdt onder andere in dat de deelstaten hun wettelijke vereisten vereenvoudigen en standaardiseren. "In de toekomst zal het mogelijk zijn om in heel Duitsland sneller te plannen en te bouwen dankzij gestandaardiseerde eisen, waaronder seriematige en modulaire productie," benadrukte de SPD-politicus. Geywitz voegde er echter aan toe dat dit "versnellingspact" slechts één element was van een 14-punten pakket maatregelen voor extra investeringen in de bouw van betaalbare woningen dat in september werd aangenomen.

Er is al jaren een tekort aan woningen in Duitsland, vooral in stedelijke centra. De prijzen zijn omhooggeschoten door het lage aanbod op zowel de huur- als de koopmarkt. De verkeerslichtregering heeft zichzelf daarom tot doel gesteld om 400.000 nieuwe appartementen per jaar te bouwen. Deze doelstelling wordt echter al jaren niet gehaald.

Het pakket dat nu is overeengekomen door de federale regering en de deelstaatregeringen omvat ongeveer 100 afzonderlijke regelingen, onder andere voor snelwegen en treinroutes, de bouw van flats, verbouwingen van zolders, zwaar vrachtvervoer en de plaatsing van gsm-masten en windturbines. De federale en deelstaatregeringen willen bijvoorbeeld de bouwvoorschriften standaardiseren om de woningbouw te stimuleren./shy/DP/mis