HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien is opnieuw niet van plan om over het lopende boekjaar dividend uit te keren aan aandeelhouders. "We kunnen de liquiditeit die overblijft door het afzien van dividend gebruiken om de schuld verder te verlagen, maar ook om de hoogrenderende Poolse verkoop- en verhuurportefeuille verder uit te breiden", aldus CFO en Co-CEO Martin Thiel in een verrassende aankondiging die maandagavond werd gepubliceerd. In reactie op het nieuws daalde de aandelenkoers met ruim vier procent in de vroege handel op dinsdag.

Thiel voegde eraan toe dat het niet uitkeren van winst aan aandeelhouders het bedrijf ook meer onafhankelijkheid zou geven met het oog op de onzekere marktsituatie. Zodra de kapitaal- en transactiemarkten weer genormaliseerd zijn, wil TAG de dividenduitkering hervatten, voegde het in Hamburg gevestigde MDax-bedrijf toe. Een beslissing over een voorstel voor het boekjaar 2024 wordt op zijn vroegst eind volgend jaar genomen en zal dan afhangen van de heersende marktomstandigheden. TAG had al besloten om over 2022 geen dividend uit te keren om het geld bij elkaar te houden in het licht van de stijgende marktrente.

Ondertussen profiteerde de vastgoedgroep van de sterke vraag naar woonruimte in de eerste negen maanden van het jaar. De nettokoude huur steeg in de verslagperiode met drie procent j-o-j tot 261,8 miljoen euro. De huren in de Duitse portefeuille stegen met 2,2 procent op vergelijkbare basis en inclusief de vermindering van de leegstand. Vooral de hogere financieringskosten wogen echter op het resultaat van de Groep. De operationele winst (FFO 1) daalde op jaarbasis met bijna negen procent naar EUR 132,6 miljoen. Voor het hele jaar mikt het management nog steeds op EUR 170 tot 174 miljoen - en heeft deze bandbreedte ook voor het komende jaar vastgesteld.

Net als anderen in de sector verkoopt het Hamburgse bedrijf onroerend goed om zijn schulden te verminderen. In Duitsland verkocht de Groep ongeveer 1.300 appartementen in de eerste negen maanden, en ongeveer 2.900 in Polen. "In een uitdagende marktomgeving in Duitsland hebben we onze verkoop van woningen in het derde kwartaal van 2023 voortgezet en hebben we nu de doelstelling bereikt die we in juli 2022 hebben vastgesteld om vanaf dit punt ten minste EUR 250 miljoen aan netto kasinstroom te genereren," zei Co-CEO Claudia Hoyer.

Ondanks de stijgende huren boekte TAG Immobilien in de eerste negen maanden een geconsolideerd nettoverlies van bijna EUR 275 miljoen. In dezelfde periode vorig jaar boekte de Groep nog een winst van bijna 335 miljoen euro. De herwaardering van onroerend goed in een omgeving van stijgende rentevoeten heeft ook gevolgen voor andere groepen in de sector. Duitslands grootste residentiële vastgoedgroep Vonovia leed zelfs een miljard euro verlies in de eerste drie kwartalen als gevolg van de lagere waardering van zijn eigendommen. De volgende ronde van vastgoedherwaarderingen bij TAG Immobilien zal aan het eind van het jaar plaatsvinden.

Analist Thomas Rothäusler van Deutsche Bank was positief over de resultaten van TAG Immobilien dankzij de verrassend sterke activiteiten in Polen en de verdere verkoop van woningen. Hij zei ook dat de geplande opschorting van het dividend voor het lopende boekjaar de juiste beslissing was. Analist Andre Remke van Baader Bank had verwacht dat het dividend zou worden geschrapt. Toch was hij enigszins verrast dat het bedrijf de hernieuwde opschorting van het dividend ook rechtvaardigde met de financiering van nieuwe projecten in Polen. Hij was ervan uitgegaan dat de Poolse activiteiten zichzelf al financierden.

In een interview met het financiële persbureau dpa-AFX begin oktober had CFO Thiel gezegd dat de Poolse woningmarkt aanzienlijk aantrekkelijker was dan de Duitse markt. De bouwkosten voor gebouwen van dezelfde kwaliteit zijn daar aanzienlijk lager dan in Duitsland. Dit komt vooral door de aanzienlijk lagere regelgeving in het Oost-Europese land. In Polen kan het bedrijf echt goede flats bouwen in Warschau, Wroclaw en Gdansk voor minder dan 2.000 euro per vierkante meter. De flats zijn dus betaalbaar voor de Poolse bevolking, ondanks de hoge rente. TAG verkoopt momenteel 3000 tot 4000 flats per jaar in Polen.

Naast de verkoop van flats bouwt TAG Immobilien ook voor haar eigen bedrijf in Polen. "We hebben een verhuurportefeuille - 2300 flats zijn klaar," aldus Thiel. In de komende vijf jaar moet het aantal flats in eigendom stijgen naar 10.000. De huur per vierkante meter in de portefeuille ligt tussen de 14 en 15 euro. Dit zijn nieuwbouwflats in grote steden, benadrukte de manager. De jaarlijkse huurgroei bedraagt momenteel meer dan tien procent.

Het Hamburgse bedrijf betrad eind 2019 de Poolse markt met de overname van projectontwikkelaar Vantage Development en breidde zijn activiteiten in 2022 uit met de aankoop van woonontwikkelaar Robyg. Onlangs nog richtte de vastgoedgroep een joint venture op met een fondsmaatschappij van de financiële investeerder Centerbridge Partners, die verantwoordelijk is voor de aankoop van grond en de bouw en verkoop van wooneenheden.

In Duitsland concentreert de portefeuille van de in Hamburg gevestigde groep van ongeveer 85.400 objecten zich op zogenaamde B- en C-locaties, die zich in de grotere verzorgingsgebieden van metropolen en middelgrote steden bevinden. Het merendeel van de woningen bevindt zich in het oosten van Duitsland, in steden als Gera, Leipzig, Chemnitz, Erfurt en in de buurt van Berlijn./mne/men/tav/stk