Tan Chong Motor Holdings Berhad (KLSE:TCHONG) begint op 2 juni 2023 met de inkoop van aandelen, onder het programma dat door de aandeelhouders is goedgekeurd tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 1 juni 2023. Volgens het mandaat is het bedrijf gemachtigd om tot 10% van haar uitgegeven aandelenkapitaal terug te kopen, zodat het eigen aandelenbezit van het bedrijf samen met de teruggekochte aandelen op geen enkel moment 10% van haar uitgegeven aandelenkapitaal overschrijdt. Het maximale fonds dat door het bedrijf wordt toegewezen voor de inkoop van de aandelen zal niet hoger zijn dan het totaal van de ingehouden winsten.

De inkopen worden gefinancierd uit de intern gegenereerde middelen. Het bedrijf kan alle aldus ingekochte aandelen intrekken, de aldus ingekochte aandelen in eigen bezit houden voor uitkering als dividend aan de aandeelhouders en/of doorverkopen op de markt van Bursa Securities of een deel ervan aanhouden als eigen aandelen en de rest intrekken. De bevoegdheid vervalt op de vroegste van de volgende jaarlijkse algemene vergadering, de datum waarop de volgende jaarlijkse algemene vergadering moet worden gehouden of de datum waarop de bevoegdheid wordt gewijzigd of ingetrokken in een algemene vergadering.