Tata Coffee Limited heeft aangekondigd dat de Raad van Bestuur op 18 april 2023 een dividend van INR 3 per Equity Share [nominale waarde van INR 1 elk] heeft aanbevolen voor het jaar eindigend op 31 maart 2023. Na goedkeuring door de aandeelhouders tijdens de komende jaarlijkse algemene vergadering zal dit dividend binnen 30 dagen na de datum van de algemene vergadering worden uitbetaald.