Tata Consumer Products Limited (NSEI:TATACONSUM) heeft op 29 maart 2022 een Scheme of Arrangement gesloten om het resterende 42,5%-belang in Tata Coffee Limited te verwerven voor ongeveer INR 15 miljard. Volgens de voorwaarden van de transactie zal Tata Consumer Products Limited fuseren met Tata Coffee Limited (bestaande uit de resterende activiteiten van Tata Coffee (zoals gedefinieerd in het Scheme)) met TCPL en als tegenprestatie zal TCPL aandelen uitgeven aan alle aandeelhouders van de Vennootschap (behalve TCPL) in overeenstemming met de Share Exchange Ratio. Na inwerkingtreding van het Scheme zullen de aandeelhouders van TCCL (behalve TCPL) op de registratiedatum 14 aandelen ontvangen voor elke 55 aandelen van TCPL. In een verwante transactie heeft Tata coffee ermee ingestemd om haar plantageactiviteiten op 29 maart 2022 af te splitsen naar TCPL Beverages and Foods Limited. De bestaande aandelenparticipatie van TCPL in het Bedrijf zal worden geannuleerd en vernietigd na de samenvoeging van het Bedrijf met TCPL. Ten gevolge van de Splitsing en de daaropvolgende Amalgamatie zal de Vennootschap ontbonden worden zonder geliquideerd te worden en Tata Coffee zal gefuseerd worden met TCPL. Het aandelenpatroon van TBFL zal onder het Scheme niet veranderen. De samenvoeging zal het bedrijf helpen om één beursgenoteerde onderneming te hebben voor consumenten- en aanverwante activiteiten en om minderheidsbelangen van TCL in TCPL samen te voegen. Op het moment dat het Scheme van kracht wordt, worden alle werknemers (inclusief werknemers) van TCL die in of in verband met de Gesplitste Onderneming werkzaam zijn onmiddellijk voorafgaand aan de Effectieve Datum ("Werknemers van de Gesplitste Onderneming?") geacht werknemers van Tata Consumer Products te zijn geworden. De aandeelhouders van TCPL hebben de fusie op 12 november 2022 goedgekeurd.

Een onafhankelijk comité van de raad van bestuur werd opgericht om de bestuurders van Tata Coffee te adviseren over de fusie en na het beoordelen van alle documenten vond het comité de ontwerpregeling gunstig. De Raad van Bestuur van Tata Coffee Limited heeft in zijn vergadering van 29 maart 2022 het Samengestelde Scheme of Arrangement goedgekeurd. Het Scheme is onderhevig aan onder andere de ontvangst van de goedkeuring van de vereiste meerderheid van de publieke aandeelhouders en crediteuren (indien van toepassing) van de Vennootschappen, de Effectenbeurzen, de Securities and Exchange Board of India, National Company Law Tribunals (benches in Kolkata en Bengaluru) en andere regelgevende autoriteiten, zoals van toepassing kan zijn. Op 26 april 2022 heeft TATA van alle kredietverstrekkers geen bezwaar ontvangen voor de transactie. Op 7 juni 2022 verklaart de National Stock Exchange of India dat op basis van de ontwerpregeling en andere documenten die door de Vennootschap zijn ingediend, de NSE hierbij haar "Geen bezwaar" in de zin van Regulation 94 van de SEBI (LODR) Regulations, 2015 overbrengt, zodat de Vennootschap de ontwerpregeling bij de NCLT kan indienen. Tata heeft verzoekschriften ingediend bij de NCLT voor zowel Tata Coffee als Tata Consumer en wacht nu op de hoorzitting. De transactie zal naar verwachting binnen 12 tot 14 maanden worden afgerond. De transactie zal naar verwachting voor het einde van het boekjaar worden afgerond.

ICICI Securities Limited trad op als fairness opinion provider voor Tata coffee, terwijl Kotak optrad als financial en fairness opinion provider voor TCPL. Cyril Amarchand Mangaldas en KPMG traden op als juridisch en fiscaal adviseur in de transactie. M/s SSPA & Co en M/s PWC Business Consulting Services LLP traden op als Registered Valuers. Ernst & Young LLP trad op als financieel adviseur van Tata Consumer Products Limited.

Tata Consumer Products Limited (NSEI:TATACONSUM) heeft de overname van het resterende belang van 42,5% in Tata Coffee Limited op 1 januari 2024 afgerond.