Tech Data Corporation heeft niet-geauditeerde geconsolideerde financiële resultaten bekendgemaakt voor het vierde kwartaal en het volledige jaar eindigend op 31 januari 2018. Voor het kwartaal rapporteerde het bedrijf een netto-omzet van $11.092.529.000 tegenover $7.427.510.000 een jaar geleden. De stijging van de netto-omzet is voornamelijk te danken aan de toevoeging van de Technology Solutions-activiteiten die op 27 februari 2017 werden overgenomen van Avnet Inc. ("Technology Solutions"). Op basis van constante valuta steeg de netto-omzet met 40%. Het bedrijfsresultaat bedroeg $151.903.000 tegenover $103.117.000 een jaar geleden. Het inkomen vóór belastingen bedroeg $124.739.000 tegenover $88.823.000 een jaar geleden. De nettowinst bedroeg $1.260.000 of $0,03 per aandeel na verwatering tegen $78.822.000 of $2,22 per aandeel na verwatering een jaar geleden. De non-GAAP bedrijfsopbrengsten bedroegen $ 215.951.000 tegenover $ 122.149.000 een jaar geleden. Het non-GAAP netto inkomen bedroeg $134.726.000 of $3,50 per aandeel na verwatering tegen $87.011.000 of $2,45 per aandeel na verwatering een jaar geleden. De nettokasstroom uit operaties bedroeg tijdens het kwartaal $657 miljoen. Voor het jaar rapporteerde het bedrijf een netto-omzet van $36.775.011.000 tegenover $26.234.876.000 een jaar geleden. De stijging van de netto-omzet is voornamelijk te danken aan de toevoeging van Technology Solutions. Bij constante wisselkoersen steeg de netto-omzet met 38%. Het bedrijfsresultaat bedroeg $410.079.000 tegenover $291.902.000 een jaar geleden. Het resultaat vóór belastingen bedroeg 299.084.000 dollar tegenover 256.761.000 dollar een jaar geleden. De nettowinst bedroeg $116.641.000 of $3,05 per aandeel na verwatering tegen $195.095.000 of $5,51 per aandeel na verwatering een jaar geleden. De non-GAAP bedrijfsopbrengsten bedroegen $ 602.704.000 tegenover $ 338.934.000 een jaar geleden. Het non-GAAP nettoresultaat bedroeg $348.266.000 of $9,11 per aandeel na verwatering tegen $225.247.000 of $6,36 per aandeel na verwatering een jaar geleden. De nettokasstroom gegenereerd door operaties tijdens het fiscale jaar bedroeg $1,1 miljard. Voor het kwartaal dat eindigt op 30 april 2018 verwacht het bedrijf dat de wereldwijde netto-omzet in de range van $8,0 miljard tot $8,3 miljard zal liggen. Het bedrijf verwacht dat de WPA tussen $0,37 en $0,67 zal liggen en dat de niet-GAAP WPA tussen $1,30 en $1,60 zal liggen. Voor het kwartaal dat eindigt op 30 april 2018 verwacht het bedrijf dat zijn effectieve belastingtarief tussen 27% en 29% zal liggen. Zoals eerder opgemerkt, weerspiegelt dit een verlaging van ongeveer 7% als gevolg van de nieuwe standaard voor opbrengstverantwoording. Op het middenpunt van de omzetverwachting schat de onderneming dat dit een pro forma groei in constante valuta met lage enencijferige cijfers betekent. Voor het boekjaar dat eindigt op 31 januari 2019 verwacht de onderneming dat haar effectieve belastingtarief tussen 26% en 28% zal liggen, voornamelijk in verband met de daling van het Amerikaanse federale inkomstenbelastingtarief als gevolg van de U.S. Tax Cuts and Jobs Act. Voor het boekjaar 2019 verwacht het bedrijf een vlakke tot laag enkelcijferige groei van het niet-GAAP bedrijfsresultaat. En tot slot verwacht het bedrijf een groter operationeel hefboomeffect te bereiken, en daarom aanzienlijk meer winstvermogen te realiseren in de tweede helft van het fiscale jaar.