Techtronic Industries Company Limited (SEHK:669) begint op 21 mei 2024 met de inkoop van aandelen, onder het programma dat door de aandeelhouders is goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van 10 mei 2024. Volgens het mandaat is het bedrijf gemachtigd om tot 183.460.794 aandelen in te kopen, wat 10% van het uitgegeven aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Het doel van het programma is om de intrinsieke waarde per aandeel en de winst per aandeel van het bedrijf te verhogen.

Het programma zal worden gefinancierd uit de beschikbare cashflow of werkkapitaalfaciliteiten van het bedrijf en de fondsen van het bedrijf die wettelijk beschikbaar zijn voor dit doel in overeenstemming met de statuten en de wetten van Hongkong, inclusief winst die anders beschikbaar zou zijn voor distributie. De bevoegdheid vervalt op de vroegste van de volgende jaarlijkse algemene vergadering, de datum waarop de volgende jaarlijkse algemene vergadering moet worden gehouden of de datum waarop de bevoegdheid volledig is uitgevoerd, tenzij deze wordt gewijzigd of ingetrokken in een algemene vergadering. Op 10 mei 2024 had het bedrijf 1.834.607.941 aandelen uitstaan.