De Raad van Bestuur van Television Broadcasts Limited kondigt de volgende wijzigingen aan in de samenstelling van de bestuurscommissies met ingang van 27 maart 2024: Auditcomité: De heer Anthony Lee Hsien Pin is niet langer lid van het Auditcomité en Dr. Allan Zeman is benoemd als nieuw lid van het Auditcomité. Na de bovenstaande wijzigingen bestaat het Auditcomité uit drie leden, namelijk Dr. William Lo Wing Yan (voorzitter), Dr. Allan Zeman en Mr. Felix Fong Wo. Benoemingscommissie: Dhr. Thomas Hui To is niet langer voorzitter van het Benoemingscomité, maar blijft lid van het Benoemingscomité.

Felix Fong Wo, het huidige lid van de Benoemingscommissie, is benoemd tot voorzitter van de Benoemingscommissie. Na de bovenstaande wijzigingen bestaat het Benoemingscomité uit vijf leden, namelijk dhr. Felix Fong Wo (voorzitter), dhr. Thomas Hui To, dhr. Anthony Lee Hsien Pin, dr. William Lo Wing Yan en dr. Allan Zeman.