Op 7 maart 2024 diende Textron Inc. een definitieve proxyverklaring in waarin om volmachten werd gevraagd en de aandeelhouders werden aangespoord om tegen een aandeelhoudersvoorstel te stemmen, waarin de Raad van Bestuur werd verzocht om een bestendig beleid aan te nemen en de bestuursdocumenten waar nodig te wijzigen zodat 2 verschillende personen het ambt van Voorzitter en het ambt van CEO zouden bekleden, ingediend door Kenneth Steiner op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het Bedrijf die gepland staat op 24 april 2024.