TGS heeft de start aangekondigd van zijn nieuwste multi-client windmeetcampagne met twee LiDAR boeien voor de kust van Duitsland in de Noordzee. De boeien zijn uitgerust met een groot aantal sensoren, waardoor gedetailleerde metingen van wind-, metoceaan- en milieugegevens mogelijk zijn. De verzamelde gegevens worden naar de wal gestreamd en gebruikt om de besluitvorming te verbeteren ter ondersteuning van verschillende huidige en toekomstige windleaserondes in de Duitse Bocht.

De multi-clientaanpak van TGS, waarbij meerdere klanten zich kunnen abonneren op dezelfde drijvende LiDAR-gegevens, levert offshore windontwikkelaars aanzienlijke voordelen op doordat de ontwikkelingskosten en -tijdlijnen worden verkort en er een unieke, vroegtijdige kans wordt geboden om de onzekerheid in de toekomstige energieopwekking te minimaliseren. Vergelijkbare programma's zijn al ingezet voor de oostkust van Amerika, waar momenteel vijf boeien gegevens verzamelen, en voor de kust van Noorwegen, waar de beschikbaarheid van gegevens gemiddeld 96% was op 160 m meethoogte gedurende de inzet. De boeien voor de kust van Duitsland, geleverd door Green Rebel, zullen een uitgebreide reeks windgegevens leveren gedurende een meetcampagne van 24 maanden.

Naast windsnelheidsmetingen omvat het gegevenspakket 12 maanden aan kritieke metoceangegevens, zoals significante golfhoogten en oceaanstromingsprofielen, die verkregen worden via directionele Waverider boeien en op de zeebodem gemonteerde Acoustic Doppler Current Profilers. De gegevens worden continu gestreamd, op kwaliteit gecontroleerd en dagelijks beschikbaar gesteld aan klanten via het Wind AXIOM platform, de uitgebreide tool van TGS voor locatie-evaluatie en analyse van windgegevens. Wind AXIOM stelt windontwikkelaars en belanghebbenden in staat om de meest invloedrijke factoren die de levensvatbaarheid van offshore-windprojecten beïnvloeden, in kaart te brengen, waardoor de kwaliteit en snelheid van beslissingen worden verbeterd.

Alle projecten worden ondersteund door de offshore windindustrie.