Thai Beverage Public Company Limited heeft wijzigingen goedgekeurd in de samenstelling van de Benoemingscommissie van het bedrijf. Met ingang van 10 januari 2024 is de heer Thapana Sirivadhanabhakdi benoemd tot lid van het Benoemingscomité. Na zijn benoeming is de samenstelling van het Benoemingscomité als volgt: Klinisch Prof. Emeritus Piyasakol Sakolsatayadorn, M.D. (voorzitter), mevrouw Potjanee Thanavaranit, Dr. Chatri Banchuin en de heer Thapana Sirivadhanabhakdi.