Thai Beverage Public Company Limited heeft aangekondigd dat C.A.I. (Social Enterprise) Co. Ltd., een directe volle dochteronderneming van THBEV, een nieuwe volle dochteronderneming, Sustainability Expo Co. Ltd., in Thailand heeft opgericht.

C.A.I. (Social Enterprise) Co. Ltd. bezit 99,999% van Sustainability Expo terwijl één andere aandeelhouder één aandeel bezit. Sustainability Expo heeft een maatschappelijk kapitaal van 1.000.000 Baht bestaande uit 100.000 gewone aandelen met een nominale waarde van 10 Baht.

Sustainability Expo zal zich voornamelijk bezighouden met de dienstverlening op het gebied van duurzame ontwikkeling, administratie en management met betrekking tot milieu-, sociale en bestuursaangelegenheden. Het bedrijf zal zich met name richten op publieke betrokkenheid en communicatie om het bewustzijn over ESG-onderwerpen te vergroten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de organisatie van de jaarlijkse Sustainability Expo (SX). Het is momenteel de bedoeling dat Sustainability Expo geen dividenden uitkeert aan haar aandeelhouders, en alle winsten die door Sustainability Expo worden gegenereerd zullen worden gebruikt om haar activiteiten op het gebied van duurzame ontwikkeling te financieren.

De bovengenoemde investering werd gefinancierd met intern gegenereerde middelen en zal naar verwachting geen materiële invloed hebben op de winst per aandeel en het netto tastbaar vermogen van THBEV voor dit boekjaar. Voor zover de directeuren van THBEV weten, hebben noch de directeuren noch belangrijke aandeelhouders van THBEV een direct of indirect belang (anders dan via hun respectieve aandelenbezit in THBEV) in voornoemde investering.