De vergadering van de raad van bestuur van Thai Beverage Public Company Limited die werd gehouden op 22 november 2023
stelde voor om, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 2024 op 29 januari 2024, een dividend van THB 0,60 per aandeel uit te keren. De resterende dividendbetaling van THB 0,45 per aandeel, na het betaalde interim-dividend van THB 0,15 per aandeel, zal op 28 februari 2024 worden uitbetaald.
Registeerbare overdrachten die tot 17.00 uur (Singaporese tijd) op 7 februari 2024 door de registerhouder van de Vennootschap worden ontvangen, zullen worden geregistreerd voordat de rechten op het dividend worden vastgesteld. Hierbij wordt medegedeeld dat de aandelenregisters zullen worden gesloten voor de overdracht van aandelen met betrekking tot het recht op dividendbetaling op 8 februari 2024.