Chemours zei donderdag dat haar financieel directeur, Jonathan Lock, op 23 april ontslag had genomen nadat het chemiebedrijf bepaalde financiële resultaten uit het verleden had herzien na een interne herziening.

Eerder dit jaar toonde het interne onderzoek aan dat een deel van het senior management gemanipuleerd was om de doelstellingen voor vrije kasstroom te halen die gekoppeld waren aan hun beloningen, wat ertoe leidde dat de drie hoogste leidinggevenden, waaronder Lock en CEO Mark Newman, met administratief verlof werden gestuurd.

Het onderzoek had "materiële zwakheden" in de interne controle van het bedrijf over de financiële verslaglegging vastgesteld en resulteerde in herzieningen van de balans per 31 december 2022 en de kasstroomoverzichten voor 2021 en 2022.

Chemours zei donderdag dat Lock geen recht zou hebben op een ontslagvergoeding, een jaarlijkse geldelijke aanmoedigingspremie voor 2023 of 2024 en ontslagvergoedingen. (Verslaggeving door Tanay Dhumal in Bengaluru; Bewerking door Shilpi Majumdar)