The Chemours Company kondigde de lancering aan van EVOLVE 2030 Versie 2.0, de methode voor de beoordeling van de duurzaamheid van de portfolio van het bedrijf. EVOLVE 2030 helpt Chemours bij het evalueren van haar productaanbod en productontwikkelingspijplijn in relatie tot de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. De evaluatiecriteria helpen Chemours bij het aantonen van vooruitgang ten opzichte van haar 2030 Corporate Responsibility Commitment doel om 50% of meer van haar inkomsten te genereren uit aanbiedingen die een specifieke bijdrage leveren aan de UN SDG's.

De bijgewerkte methodologie omvat nu overwegingen over product- en verpakkingscirculariteit, evenals inzichten die zijn verkregen uit de ervaring van Chemours? met het gebruik van de methodologie in de afgelopen vier jaar. Chemours?

EVOLVE 2030 methodologie gebruikt duurzaamheidsinformatie en -inzichten om beslissingen te nemen over haar productportfolio, investeringen in innovaties en de toewijzing van middelen. Deze datagestuurde, op wetenschap gebaseerde en holistische methodologie is ontworpen om de positieve impact van Chemours' producten op de samenleving te maximaliseren en tegelijkertijd hun planetaire belasting te minimaliseren.

EVOLVE 2030 werd opgericht in 2019 en is gebaseerd op de methodologie van de chemische industrie voor duurzaamheidsbeoordelingen (PSA) van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Chemours evalueert haar aanbod op basis van een product-applicatiecombinatie (PAC)-benadering, waarbij de voordelen en lasten van een product gedurende de hele levenscyclus in overweging worden genomen, inclusief de bijdrage aan de SDG's van de VN en de algehele impact ? of "afdruk" ?

op mensen en de planeet. Door de bijdrage van haar producten aan de SDG's van de VN en hun totale impact op de samenleving en het milieu te onderzoeken, versterkt Chemours haar vastberadenheid om haar productportfolio te sturen ter ondersteuning van een duurzamere toekomst. EVOLVE 2030 is ontwikkeld in samenwerking met Anthesis Group, een wereldwijde adviseur op het gebied van duurzaamheid, en heeft in 2019 en 2024 een garantie van Lloyd's Register Quality Assurance gekregen.