The Chemours Company ("Chemours") (NYSE: CC), een wereldwijd chemiebedrijf met leidende marktposities in Titanium Technologies, Thermal & Specialized Solutions, en Advanced Performance Materials, kondigde vandaag een investering van $ 200 miljoen aan om de capaciteit te verhogen en de technologie te verbeteren voor zijn toonaangevende Nafion™-ionenuitwisselingsmaterialen. Deze investering zal plaatsvinden in de productiefaciliteit van Chemours in Villers-Saint-Paul, Frankrijk. De investering van Chemours bouwt voort op de bestaande inspanningen in een betrouwbare toeleveringsketen in de VS en een robuuste capaciteit om de waterstofeconomie mogelijk te maken. Het zal de groeiende marktvraag naar schone waterstofproductie met behulp van waterelektrolyzers, energieopslag in flow-batterijen en waterstofomzetting voor voertuigen met brandstofcellen ondersteunen en bijdragen aan de Europese en bredere wereldwijde inspanningen om de overgang naar schone energie mogelijk te maken. Als onderdeel van de investering zullen de mogelijkheden van de regionale productielocatie van Chemours worden uitgebreid om de technologische vooruitgang en nieuwe producten voor de wereldwijde waterstofeconomie te ondersteunen en te stimuleren.

"Onze samenleving heeft een enorme kans om een duurzamere toekomst op te bouwen, en daarvoor is de overgang naar schonere energie een must. De chemie heeft de sleutels tot die toekomst in handen en zal een belangrijke rol blijven spelen om de waterstofeconomie vooruit te helpen," zei Mark Newman, President en CEO van Chemours. "Chemours heeft Frankrijk gekozen voor deze investering in de waterstofeconomie vanwege de sterke afstemming tussen onze visie op duurzame groei, de doelstelling van de Franse regering om een betrouwbare en sterke waterstofeconomie te creëren en de ambitie van de Europese Unie om een schone energietransitie te realiseren op basis van de doelstellingen die zijn vastgelegd in de klimaatwet van de EU. Met het uitstekende team van onze vestiging in Villers-Saint-Paul, de plaatselijke gemeenschap en de hele regio Hauts-de-France zullen we de impact van onze Nafion™ Proton Exchange Membrane-technologie uitbreiden om de decarbonisatie op wereldschaal te helpen stimuleren."

Ondanks de sterke groei van de toepassing van groene waterstoftechnologieën blijft de opschaling van de capaciteit van de toeleveringsketen van de waterstofeconomie van cruciaal belang om het volledige potentieel van waterstofenergie te realiseren en aan de stijgende vraag te voldoen. Nafion™ Proton Exchange Membrane (PEM) technologie vertegenwoordigt een van de meest veelbelovende oplossingen voor groene waterstofproductie, die verschillende voordelen heeft, waaronder sneller opstarten, minder componenten, een kleinere voetafdruk, eenvoudiger onderhoud, en nul-emissies wanneer gekoppeld aan hernieuwbare energie.

"Het bevorderen van de waterstofeconomie is een winnende formule voor mens en planeet, maar het succes ervan vereist productprestaties, innovatie, schaalbare levering en verantwoorde, duurzame productie", volgens Denise Dignam, President van Advance Performance Materials bij Chemours. "Chemours wil de overgang naar een wereldwijde waterstofeconomie mogelijk maken en onze investering in Villers-Saint-Paul ondersteunt die ambitie. De toevoeging van de productiecapaciteit in Frankrijk biedt Europa directe, binnenlandse toegang tot onze Nafion™-ionenwisselingsmaterialen en breidt tegelijkertijd onze wereldwijde capaciteit uit om onze klanten te helpen groeien en de implementatie van waterstofoplossingen te versnellen."

De investering van Chemours is afhankelijk van het verkrijgen van alle gebruikelijke vergunningen en licenties die nodig zijn voor de bouw en activiteiten op de 40 hectare grote ite van Villers-Saint-Paul, voor de uitbreiding van de productie van ionomeren en bijbehorende membranen om extra capaciteit te leveren aan de toeleveringsketen van Nafion-materialen™. De investering van 200 miljoen dollar toont de voortdurende inzet van Chemours voor verantwoorde productie en ondersteunt ook het doel van haar Corporate Responsibility Commitment voor 2030 om 50% of meer van haar inkomsten te genereren uit producten die bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Bovendien zal de uitbreiding van de site werkgelegenheid scheppen in de regio Hauts-de-France, en Chemours verwacht ongeveer 80 voltijdse banen en ongeveer 50 langdurige contractuele functies.

De betrokkenheid van Chemours bij de ondersteuning van de waterstofeconomie heeft ook betrekking op de deelname en steun van het U.S. Department of Energy's Hydrogen Shot en het regionale "waterstof hub"-initiatief, evenals de oprichting van The Clean Hydrogen Partnership en het Center for Clean Hydrogen met de Universiteit van Delaware. Het bedrijf is ook actief lid van de Hydrogen Council, Hydrogen Europe en de Renewable Hydrogen Coalition.

Over The Chemours Company

The Chemours Company (NYSE: CC) is een wereldleider in Titaan Technologieën, Thermische en Gespecialiseerde Oplossingen, en Geavanceerde Prestatiematerialen die zijn klanten oplossingen biedt in een breed scala van industrieën met marktbepalende producten, toepassingsdeskundigheid en chemische innovaties. Wij leveren aangepaste oplossingen met een breed scala van industriële en speciale chemische producten voor markten zoals coatings, kunststoffen, koeling en airconditioning, transport, halfgeleiders en consumentenelektronica, algemene industrie, en olie en gas. Tot onze paradepaardjes behoren prominente merken als Ti-Pure™, Opteon™, Freon™, Teflon™, Viton™, Nafion™, en Krytox™. De onderneming heeft ongeveer 6.400 werknemers en 29 produktievestigingen die ongeveer 3.200 klanten in ongeveer 120 landen bedienen. Chemours heeft zijn hoofdkantoor in Wilmington, Delaware en is aan de NYSE genoteerd onder het symbool CC.

Voor meer informatie kunt u terecht op chemours.com of volg ons op Twitter @Chemours of LinkedIn.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, volgens Sectie 27A van de Securities Act van 1933 en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, die risico's en onzekerheden inhouden. Toekomstgerichte verklaringen geven huidige verwachtingen van toekomstige gebeurtenissen op basis van bepaalde veronderstellingen en omvatten alle verklaringen die niet rechtstreeks betrekking hebben op een historisch of actueel feit. De woorden "geloven," "verwachten," "zullen," "anticiperen," "plannen," "schatten," "beogen," "projecteren" en soortgelijke uitdrukkingen, onder andere, duiden over het algemeen op "op de toekomst gerichte verklaringen," die alleen gelden op de datum waarop dergelijke verklaringen werden afgelegd. Deze op de toekomst gerichte verklaringen kunnen onder andere betrekking hebben op het resultaat of de oplossing van lopende of toekomstige milieuverplichtingen, het begin, het resultaat of de oplossing van een onderzoek of procedure van toezichthoudende instanties, de inleiding, het resultaat of de regeling van een rechtsgeding, wijzigingen in de milieuwetgeving in de V.S. of andere rechtsgebieden die van invloed zijn op de vraag naar of het gebruik van onze producten, verwachte toekomstige bedrijfs- en financiële prestaties van onze segmenten afzonderlijk en van ons bedrijf als geheel, bedrijfsplannen, vooruitzichten, doelstellingen en verbintenissen, kapitaalinvesteringen en -projecten en beoogde kapitaaluitgaven, plannen voor dividenden of terugkoop van aandelen, toereikendheid of levensduur van de bescherming van intellectuele eigendom, kostenverminderingen of besparingsdoelstellingen, plannen om de winstgevendheid en de groei te verhogen, ons vermogen om overnames te doen, overgenomen bedrijven of activa in onze activiteiten te integreren, en de verwachte synergieën of kostenbesparingen te verwezenlijken, die allemaal onderhevig zijn aan aanzienlijke risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op bepaalde veronderstellingen en verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen die misschien niet accuraat zijn of gerealiseerd zullen worden. Deze verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen houden ook risico's en onzekerheden in die niet door Chemours te controleren zijn. Bovendien heeft de huidige COVID-19 pandemie een aanzienlijke invloed gehad op de nationale en wereldwijde economie en op de grondstoffen- en financiële markten, wat een negatief effect op onze financiële resultaten heeft gehad en naar wij verwachten zal blijven hebben. De volledige omvang en gevolgen van de pandemie worden nog bepaald, maar tot dusverre is er sprake van grote volatiliteit op de financiële en grondstoffenmarkten en van een ernstige verstoring van de economische activiteit. De reactie van de overheid en de particuliere sector heeft geleid tot reisbeperkingen, tijdelijke bedrijfssluitingen, quarantaines, volatiliteit van de beurzen en onderbrekingen van de consumenten- en handelsactiviteiten in de hele wereld. Zaken waarover wij geen controle hebben, hebben onze zaken en activiteiten beïnvloed en kunnen ons vermogen om goederen en diensten aan klanten te leveren belemmeren of blijven belemmeren, verstoringen in onze toeleveringsketens veroorzaken, nadelige gevolgen hebben voor onze zakenpartners, de vraag naar onze producten aanzienlijk doen afnemen, een nadelige invloed hebben op de gezondheid en het welzijn van ons personeel of andere onvoorspelbare gebeurtenissen veroorzaken. Bovendien kunnen er andere risico's en onzekerheden zijn die Chemours op dit moment niet kan identificeren of waarvan Chemours op dit moment niet verwacht dat zij een wezenlijke invloed op haar activiteiten zullen hebben. Factoren die deze verschillen kunnen veroorzaken of ertoe kunnen bijdragen zijn onder meer de risico's, onzekerheden en andere factoren die besproken worden in onze deponeringen bij de U.S. Securities and Exchange Commission, onder meer in ons Quarterly Report op Form 10-Q voor het kwartaal dat eindigde op 30 september 2022 en in ons Annual Report op Form 10-K voor het jaar dat eindigde op 31 december 2021. Chemours neemt geen verplichting op zich om enige toekomstgerichte verklaring om welke reden dan ook te herzien of bij te werken, behalve wanneer de wet dit vereist.